7326 Sayılı Kanun Gereğince Yapılandırma

T.C. Kimlik No :  

Doğum Tarihi:
Vergi No : (Tüzel Kişileri İçin)